In deze disclaimer wordt verstaan onder: 

 • de uitgever: de bevoegde uitgever van susgoudsmeden.nl; 
 • gebruik: onder andere het opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, kopiëren, bewaren, verspreiden, van diensten gebruik maken; 
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die susgoudsmeden.nl gebruikt; 
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; 
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. 
 1. Het onderstaande is van toepassing op susgoudsmeden.nl. Door susgoudsmeden.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 
 2. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van susgoudsmeden.nl regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
 3. De uitgever mag susgoudsmeden.nl naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 
 4. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan susgoudsmeden.nl gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. 
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van susgoudsmeden.nl of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. 
 6. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van susgoudsmeden.nl, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.